A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (Tümü)

Igdaş abonelik iptali

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) aboneliğinizi iptal (Fesih) ettirmek için;

Doğal gaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz kullanım sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir.

Doğal gaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelere gitmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;
Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz kullanım sözleşmesinde                                                                                                      adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;
• Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
• Tesisat numarası

Konut Harici Olan Yerler İçin;
• Yetki belgesi
• İmza sirküleri
• Kimlik fotokopisi
• Kaşe

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;
• Vadesiz IBAN nolu banka hesabınıza havale edilmesini,
• İGDAŞ Hizmet Binaları’ ndaki Veznelerden veya PTT şubelerinden ödenmesini,
• Başka bir tesisatta kendi adınıza doğal gaz kullanım sözleşmesi var ise; alacağınızın bu tesisata aktarımını
talep edebilirsiniz.

Güvence Bedeli; Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.

UYARI
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

© 2011 Hesap Silme | info@hesapsilme.com